Libor Novacek – klavírista, pedagog, mentor

Můj život se od čtyř let zaměřuje na vše kolem klavíru - od nastudování skladeb slavných i neznámých skladatelů, přes účasti v soutěžích nejen jako soutěžící, ale i jako porotce, dále práci učitele/pedagoga až ke sólovému koncertování, vystupování s orchestrem a jako komorní hráč.

Díky studiu na specializované hudební střední škole a následnému pobytu v zahraničí na prestižní vysoké škole v Londýně (GSMD – bakalářský, magisterský titul a concert recital diploma) jsem měl možnost potkat řadu světově proslulých výkonných umělců, slavných pedagogů a klavíristů.

Koncertoval jsem ve slavných sálech po celém světě, hrál s mnoha orchestry a nahrál i řadu CD. Zároveň mě však začala přitahovat pedagogika a vše spojeno s ní. Bavilo mě a dodnes baví pracovat s talentovanými studenty klavíru a naplňuje mě vidět jejich pokroky. Důvodem proč jsem se stal mentorem je vnitřní touha být nápomocen jiným a dělá mi velkou radost, že moje zkušenosti, poznatky a tipy, mohou být ostatním inspirací či návodem.

V uplynulých patnácti letech jsem postupně přesunul svoji pozornost na pedagogickou práci a vlastnímu koncertování se věnuji méně. Moje pedagogické začátky byly na několika vyhlášených hudebních školách v Londýně (především začátečníci a mírně pokročilí), následně jsem učil na konzervatoři ve Španělsku a posledních osm let jsem byl profesor klavíru na Hudební univerzitě v rakouském Grazu. Zároveň již desátým rokem vyučuji hru na klavír a komorní hru na Pražské konzervatoři, kde pracuji s pokročilými studenty.

Do výuky hudebníků a též vlastního hraní vkládám prvky Alexandrovy techniky, kterou jsem poznal za dob studia v Londýně. Používám řadu relaxačních a psychiku podporujících technik, pracuji a prozkoumávám sílu vědomí a podvědomí a zajímám se o psychologii a psychiku hudebníků. Mám osobní zkušenost s hypnoterapií, s Trager technique a psychique a dalšími druhy meditace.

Tento “koktejl” zkušeností a různých technik jsem během posledních pětadvaceti let zkombinoval podle svých preferencí a k vlastnímu užitku tak, aby mi byl co nejvhodnějším pomocníkem v mém hudebním, ale i pedagogickém životě. Rád se se svým přístupem dělím se studenty a kolegy pedagogy nejen během individuální výuky, ale často i během seminářů a přednášek.

Detailně se zabývám následujícími tématy, které mohou být pomocníkem nejen pro profesionální hudebníky, ale i pro studenty hudby a pro pedagogy ZUŠ, konzervatoří a vysokých hudebních škol.

 

•  Alexandrova technika - základy Alexandrovy techniky a její použití při hře na klavír.

•  Přirozený celotělový přístup a pozice při hře na klavír.

•  Eliminace zranění ruky a paže jako důsledek špatné postury/držení těla a nevhodných technik cvičení.

•  Klavírní technika - její základy, budování či zlepšování.

•  Efektivita cvičení.- správné a systematické postupy při cvičení.

•  Přístup ke studiu nových skladeb, princip systematického cvičení.

•  Time-management a nastavení cílů.

•  Síla podvědomí a jeho správné nastavení.

•  Vlastní negativní x versus pozitivní přístup k sobě samému a přímé následky vlastního nastavení.

•  Příprava na koncertní vystoupení, zkoušky a jiné.

•  Kreativní a improvizační techniky při hře či při výuce hry na nástroj.

•  Práce s motivací.- cvičení, koncertní činnost, studium skladeb.

•  Problémy s psychikou, syndrom vyhoření, pocity úzkosti a stresu.

•  Well-being hudebníka - vyvážený pracovní a osobní život.

•  Selfmanagement - základní prezentační schopnosti, komunikace s agenty, pořadateli, sponzory, organizace koncertů a další.

Pro domluvu úvodního setkání a seznámení s mentoringem mne kontaktujte na libornovacek@icloud.com.

 

Contacts

My Phone Number

+420 702 403 992Get Interested? I'd Love to Hear from You